A következő pénzügyi számviteli ügyintéző csoport indul:

Szombati csoport: 2013. január és március

Hétközi csoport: 2013. január és március

Képzési idő: 220 óra.

Keressen bennünket: 203-0304/1170 v. 1171

További részletek: http://www.tanfolyam-kepzes.hu/penzugyi-szamviteli-ugyintezo.html

Pénzügyi-számviteli ügyintéző hallgatók blogja

Pénzügyi-számviteli ügyintéző hallgatók oldala

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ TANFOLYAM


A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 52 344 01 0000 00 00


A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szintje:

Középszintű OKJ-s szakképesítés, államilag elismert

A jelentkezés feltétele:

Érettségi vizsga


A pénzügyi és számviteli ügyintéző képzés ára:
59 000 Ft egyben, vagy 4X17 250 Ft

Pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséggel betölthető munkakörök:

* pénzügyi ügyintéző,
* számviteli ügyintéző,
* könyvelő (analitikus),
* egyéb gazdasági ügyintéző,
* bérelszámoló,
* anyagnyilvántartó,
* pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző munkaterület jellemző leírása, a végezhető tevékenységek összegzése:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.
Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.
Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.
Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban.
Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
Könyvelési feladatokat lát el. Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el.
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
Elszámolja a termelési költségeket.
Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.
Számítógépes programcsomagokat használ.
Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.


A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés szakmai moduljai:

* 1968-06 Gazdálkodási feladatok

* 1969-06 Pénzügyi feladatok

* 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés

* 1971-06 Számítógépes programcsomag használata


Továbbtanulási lehetőség:

A mérlegképes könyvelő tanfolyam előfeltétele a pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettség!

2010. január 10., vasárnap

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai és vizsgakövetelményei

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 3432 04
2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

II. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés munkaterülete

1. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése: 4122 Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó

2. A pénzügyi-számviteli ügyintéző munkaterület rövid, jellemző leírása
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, a gazdasági események kontírozására, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetésére, könyvviteli feladások készítésére, az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó számítások elvégzésére (az amortizáció, a fizetendő adó stb. kiszámítására), valamint a könyvvezetéssel kapcsolatos további feladatok ellátására. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában.
3. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:
52 3432 03 Vállalkozási ügyintéző
52 3438 01 Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző
52 3438 02 Gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző

III. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai követelményei

A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:

1. Vállalkozásgazdálkodási ismeretek alkalmazása
A pénzügyi-számviteli ügyintéző a hatályos jogszabályok ismeretében öntevékenyen segíti a vállalkozás menedzsmentjét a gazdálkodás minden egyes területén a döntések előkészítésében, végrehajtásában és a gazdasági elemzések végzésében.
Feladatai:
a) átlátja a gazdálkodás alapfolyamatait, a mikro- és makrokörnyezetet meghatározó alapvető közgazdasági tényezőket,
b) önállóan megfogalmazza a gazdálkodási folyamat alapvető jellemzőit,
c) jellemzi a vállalkozási formákat,
d) segíti a vállalkozás létesítésével, működésével vagy megszűnésével kapcsolatos döntések előkészítését,
e) figyelemmel kíséri a termelő, szolgáltató és forgalmazási tevékenységet, a vállalkozás elszámolásaiban rögzíti a gazdasági folyamatokat,
f) közreműködik a vállalkozás stratégiai terve, azon belül gazdálkodási-pénzügyi fejezetei kimunkálásában,
g) segíti az üzleti terv gazdálkodási-pénzügyi fejezeteinek előkészítését, a marketing munka gazdálkodási-pénzügyi megalapozását,
h) nyilvántartásai alapján határidőre eleget tesz különféle adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

2. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek alkalmazása
A pénzügyi-számviteli ügyintéző önállóan gondoskodik a hatályos jogszabályoknak megfelelően a gazdasági események és folyamatok pénzügyi oldalának előkészítéséről, követéséről, nyilvántartásáról és elemzéséről. Lebonyolítja a jogszabályokban előírt, illetve megállapodáson alapuló, különböző jogcímen történő kifizetéseket, szabályszerűen elkészíti és kezeli az ezekkel kapcsolatos okmányokat. Tevőleges szerepet vállal a vállalkozás finanszírozási feladatainak előkészítésében, lebonyolításában és utólagos elemzésében.
Feladatai:
a) a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos alapfogalmakat ismerve végzi munkáját, ismerteti a pénz szerepét, a bankrendszert és a pénzforgalommal kapcsolatos alapvető kérdéseket,
b) jellemzi a hitelintézeteket és a biztosító intézeteket, valamint főbb tevékenységüket,
c) szabatosan meghatározza az államháztartás fogalmát, főbb területeit és a költségvetési gazdálkodás alapvető jellemzőit,
d) kezeli a házipénztár pénzforgalmi elszámolását,
e) kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmát lebonyolító hitelintézettel (pénz felvétele, visszafizetése),
f) előkészíti a pénzforgalommal kapcsolatos bizonylatokat, lebonyolítja a kifizetéseket,
g) vezeti a pénzügyi nyilvántartásokat, használja a leggyakrabban alkalmazott formanyomtatványokat,
h) nyilvántartási rendszerével folyamatosan figyelemmel kíséri a vállalkozás várható bevételeit és kiadásait,
i) intézkedik a tőketartozás, a kamatok, a késedelmi kamatok behajtásáról,
j) közreműködik a váltókibocsátásban, váltóforgatásban, illetve leszámítolás előkészítésében, adminisztrációjában,
k) a valuta- és devizagazdálkodásra vonatkozó rendelkezések, devizaárfolyamok ismeretében ellátja a munkájához kapcsolódó valuta- és devizaműveleteket,
l) végrehajtja a magánszemélyek jövedelemadójával, a társasági adóval, az általános forgalmi adóval, a fogyasztási adóval, a vámokkal, illetékekkel, a helyi adókkal, a gépjárműadóval, egyéb fizetési kötelezettségekkel és az adókötelezettség teljesítésével, valamint elszámolásával, nyilvántartásával összefüggő feladatokat,
m) elvégzi a munkaerő-nyilvántartással és a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat,
n) a társadalombiztosítás lényegét (biztosítási kötelezettség, társadalombiztosítási ellátások fajtái stb.) ismerve alkalmazza a járulékelszámolás szabályait, ellátja a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos ügyviteli feladatait, vezeti az előírt nyilvántartásokat, eleget tesz a társadalombiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségnek,
o) átlátja a vállalkozás finanszírozásával kapcsolatos fontosabb összefüggéseket,
p) közreműködik a pótlólagos forrásszükséglet meghatározásában, az igénybe venni kívánt hitelfajta megválasztásában, végzi a hitelkérelem összeállítását célzó tevékenységből a részére meghatározott feladatokat,
q) önállóan ellátja a vállalkozás által igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb teendőket,
r) elvégzi az egyes ügyletekre vonatkozóan a szerződés előkészítését, a megkötött szerződések nyilvántartását, a szükséges fizetési kötelezettségek határidőben való teljesítését és elszámolását,
s) segíti - információ nyújtásával - a cég likviditásának fenntartását, önállóan elkészíti az operatív likviditási tervet,
t) nyilvántartást vezet az értékpapírokról, figyelemmel kíséri az értékpapírok árfolyamait, a keletkező hozamokat, ellátja az értékpapír adásvétellel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
u) felismeri a vállalkozás pénzügyi értékelésénél használatos gyakoribb technikákat, mutatókat,
v) elvégzi a vállalkozás vezetése, a hitelezők, a tulajdonosok (illetve a potenciális befektetők) számára készülő pénzügyi elemzések elkészítésével összefüggő egyes teendőket,
w) közreműködik a beruházási döntések megalapozására szolgáló gazdaságossági számítások kimunkálásában, a megvalósult beruházások elemzésében, elvégzi a beruházások aktiválásával kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat,
x) a reálberuházásokkal kapcsolatos kockázat meghatározására irányuló számításokat végez,
y) elvégzi az éves státusz és az éves pénzforgalmi terv készítése során a részére meghatározott feladatokat,
z) ellátja a privatizáció lebonyolításával összefüggő - részére kijelölt - nyilvántartási feladatokat.

3. Könyvvezetés és beszámolókészítés
A pénzügyi-számviteli ügyintéző rendelkezik könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretekkel, a hatályos jogszabályok ismeretében közreműködik a beszámoló elkészítésében.
Feladatai:
a) szabatosan megfogalmazza és alkalmazza a könyvvezetéssel kapcsolatos alapfogalmakat, a leltár és a mérleg fogalmát, a gazdasági műveleteket, a számlakeret, a vállalati számlarend tartalmát,
b) a számlarend ismeretében szabályosan könyveli a gazdasági műveleteket, önállóan végzi a könyvvezetést,
c) a számviteli törvény követelményeinek megfelelően könyveli az általános forgalmi adóval, az immateriális javakkal, a tárgyi eszközökkel, a vásárolt készletekkel, a jövedelemmel, a társadalombiztosítással, az adózással kapcsolatos eseményeket, továbbá a pénzügyi és hitelműveleteket,
d) a termelési költségek fogalmát, a költségelszámolási lehetőségeket, az értékesítéssel kapcsolatos elszámolásokat ismerve a számlarendnek megfelelően könyveli azokat,
e) készletnyilvántartást vezet, segíti a készletek mozgásának bizonylatokkal történő nyomon követését,
f) vezeti a tárgyi eszközök változásával kapcsolatos nyilvántartásokat,
g) nyilvántartásai alapján határidőre eleget tesz különféle adatszolgáltatási kötelezettségeknek,
h) vezeti az egyéb analitikus nyilvántartásokat, és az előírásoknak megfelelően alkalmazza nyomtatványait,
i) ismerve az értékelési elveket, az értékelési eljárásokat, közreműködik a leltározásban, a leltárkészítésben, a zárlati munkákban,
j) a beszámolók formáit ismerve közreműködik azok elkészítésében,
k) szabatosan definiálja az eredménykimutatást, azok célját, az eredménykategóriákat, gyakorlati példák alapján bemutatja az eredménymegállapítási módszereket,
l) ellátja a beszámolók dokumentálásával és bizonylati alátámasztásával kapcsolatos feladatokat.

4. Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek alkalmazása
A pénzügyi-számviteli ügyintéző rendelkezik a feladatköréhez kapcsolódó általános ügyvitelszervezési és adatfeldolgozási ismeretekkel, feladatai ellátásához szakszerűen alkalmazza a számítógépet.
Feladatai:
a) szakszerűen meghatározza a rendszer- és információelméleti alapfogalmakat,
b) számítógép-kezelési ismeretei alapján önállóan kezeli a személyi számítógépet,
c) szakmai feladatainak megfelelően a gyakorlatban használja a szövegszerkesztő és táblázatkezelő rendszereket,
d) adatokat szolgáltat a vállalkozás tevékenységének elemzéséhez,
e) alkalmazza a statisztikai információgyűjtés egyszerűbb módszereit (statisztikai sorok és táblák, viszonyszámok, a grafikus ábrázolás eszközei, középértékek stb.),
f) használja a könyvviteli és pénzügyi számítógépes rendszereket (főkönyvi és folyószámla könyvelés, bérelszámolás, készletek gépi nyilvántartása, az értékesítés ügyvitele, a beruházások és tárgyi eszközök nyilvántartása, pénzügyi és adónyilvántartás stb.),
g) segíti az egyszerűbb szakmai feladatok számítógépre történő szervezését.
A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéshez kapcsolódó feladatok ellátásához a szakmai követelmények mellett szükséges általános követelmények a kreativitás, a döntési képesség, a problémafelismerő és -megoldó képesség, felelősségtudat, szorgalom, pontosság és megbízhatóság.

IV. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei (az OKJ-val összhangban lévő bemeneti iskolai végzettség, szakmai előképzettség és gyakorlat)
Szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki
a) az iskolai rendszerű szakképzésben a Központi programban meghatározott tantárgyi követelményeket a képzési idő befejeztével eredményesen teljesítette, illetve az "V. Egyéb tudnivalók'' c. részben előírt iskolarendszeren kívüli szakmai képzésben részt vett, a minimális óraszámot és a képző intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.

2. A A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga részei
A szakmai képzést folytató képző intézmények a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként az egyes tantárgyak követelményei teljesítésének mérésére köztes vizsgá(ka)t írhatnak elő, mely(ek)nek érdemjegye(i) a szakmai vizsgán nem vehetők figyelembe.
A A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés gyakorlati-írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama
1. Vállalkozásgazdálkodási ismeretek 90 perc.
2. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek 180 perc.
3. Könyvvezetés és beszámolókészítés 180 perc.
4. Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek 90 perc.
A felsorolás egyben a gyakorlati-írásbeli vizsgák kötelező sorrendjét is jelenti. Szóbeli vizsgára az a jelölt bocsátható, aki a gyakorlati-írásbeli tantárgy követelményeit tantárgyanként legalább 50%-os szinten teljesítette.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés szóbeli vizsga tantárgyai
A komplex szóbeli vizsgán a vizsgázó az összes feladatcsoport követelményeit tartalmazó, a Pénzügyminisztérium által összeállított vizsgakérdések alapján ad számot tudásáról.

3. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével
A gyakorlati-írásbeli vizsgán az egyes vizsgafeladatokat a szakmai és vizsgakövetelmények "III. A szakképesítés szakmai követelményei'' c. részben meghatározott szinteken kell teljesíteni a következő tantárgyakból:
1. Vállalkozásgazdálkodási ismeretek
2. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek
3. Könyvvezetés és beszámolókészítés
4. Számítástechnika és adatfeldolgozási ismeretek
A komplex szóbeli vizsgán a szakmai követelményeket a "III. A szakképesítés szakmai követelményei'' c. részben meghatározott szinteken kell számon kérni.

4. A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Az a jelölt, aki a "II. A szakképesítés munkaterülete'' c. rész 3. pontjában felsorolt rokon szakképesítések bármelyikével rendelkezik mentesül a Vállalkozásgazdálkodási ismeretek tantárgy gyakorlati-írásbeli vizsgája alól.
Az a jelölt, aki Vállalkozási ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik, mentesül továbbá a Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási, valamint a Könyvvezetés és beszámolókészítés gyakorlati-írásbeli vizsgája alól.

5. A pénzügyi-számviteli ügyintézőszakmai vizsga értékelése
A szakmai elméleti vizsga értékelése
A szakmai elméleti vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a komplex szóbeli vizsgán legalább elégséges osztályzatot kapott.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai gyakorlati vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a jelölt mind a négy gyakorlati-írásbeli tantárgy követelményeit tantárgyanként legalább 50%-os szinten teljesítette. A szakmai gyakorlati vizsga osztályzata az eredményes gyakorlati-írásbeli vizsgákon elért - a PM által kiadott értékelési útmutató alapján meghatározott - érdemjegyek átlaga. Amennyiben az átlag 5 tizedre végződik, akkor az osztályzatot a 3. Könyvvezetés és beszámoló-készítés tantárgy érdemjegye felé kell kerekíteni.
A törzslapra a gyakorlati-írásbeli vizsga tantárgyainak érdemjegyeit kell felvezetni.
Felmentés esetén a figyelembe vehető szakképesítés szakmai gyakorlat osztályzatát kell a vizsgatantárgy érdemjegyeként számításba venni.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga értékelése
A szakmai vizsgán a jelölt a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ha mindkét vizsgarészt legalább elégséges osztályzattal értékelte a vizsgabizottság.
Az egyes tantárgyak gyakorlati-írásbeli és szóbeli vizsgája az első gyakorlati-írásbeli vizsga megkezdésétől számítva 4 éven belül ismételhető, ezt követően az addig letett vizsgák érvényüket vesztik.

6 megjegyzés:

 1. Hahó, van itt Valaki?

  VálaszTörlés
 2. Kedves Névtelen, vagyok!

  Ha még visszajönnél szívesen megkérdeznélek, hogy jársz-e pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyamra, vagy csak tervezed.

  Üdv:
  Ági

  VálaszTörlés
 3. Kedves Ági!

  Az első hozzászóló remélem még visszatér.
  Addig hadd kérdezzem meg, hogy Te már jársz tanfolyamra?

  VálaszTörlés
 4. Én most szeretném elkezdeni, a mérlegképes könyvelő a cél, de miután nincs közgazdász diplomám kénytelen vagyok a pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyammal kezdeni. Ha jól látom ez kb 9 hónap és utánna jöhet a mérlegképes.

  VálaszTörlés
 5. Én most járok tanfolyamra és 4.5 hónapos.

  VálaszTörlés
 6. Kedves Ági !
  Én olyas valakit keresek,aki már jár v.járt pü-szmv.-üi.tanfolyamra,valamelyik régió munkaügyi központ támogatásával,mert én most jelentkeztem,de felvételi tesztet kell írni.Az érdekelne elsősorban,hogy miből áll ez a teszt és fel lehet e rá készülni.Segítséget előre is köszönöm:purakne@indamail.hu e mail címre.

  VálaszTörlés